Thinking of leasing an office

to start your business?

LIÊN HỆ VỚI CCB

Diện tích sàn giao động khoảng 800m2/ sàn

Giá thuê giao động từ 15-17$/ m2

Thị trường văn phòng khu vực này rất ít

aas