MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ MẶT BẰNG
2001, 2022
Hợp đồng thuê mặt bằng là loại hợp đồng thuê tài sản, thỏa thuận giữa bên cho thuê và bên thuê với mục đích thuê quyền sử dụng mặt bằng kinh doanh. Để đảm bảo được quyền lợi và trách nhiệm của mỗi bên, tránh tranh chấp, rủi ro,...
HỒ SƠ THAY ĐỔI ĐỊA CHỈ CÔNG TY
2001, 2022
Khi doanh nghiệp có nhu cầu thay đổi trụ...
HỒ SƠ ĐĂNG KÝ KINH DOANH GỒM NHỮNG GÌ
1901, 2022
Khi muốn thành lập doanh nghiệp, chủ đầu tư...
DỊCH VỤ THAY ĐỔI ĐĂNG KÝ KINH DOANH
1901, 2022
Công ty, Doanh nghiệp sau khi được thành lập...
CÔNG CHỨNG HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
1801, 2022
Pháp luật hiện hành không yêu cầu bắt buộc...