Năng lực là gì? Những loại năng lực trong doanh nghiệp cần tập trung phát triển
1102, 2023

Năng lực là gì? Những loại năng lực trong doanh nghiệp cần tập trung phát triển

Năng lực là gì?

Theo từ điển tâm lý học, năng lực là tập hợp các tính chất hay phẩm chất của tâm lý cá nhân, đóng vai trò là điều kiện bên trong tạo thuận lợi cho việc thực hiện tốt một dạng hoạt động nhất định. Năng lực thì không phải là một thuộc tính tâm lý duy nhất nào đó (ví dụ như khả năng tri giác, trí nhớ…) mà là sự tổng hợp các thuộc tính tâm lý cá nhân. Đó là sự thống nhất hữu cơ đáp ứng được những yêu cầu hoạt động và đảm bảo hoạt động đó đạt được kết quả mong muốn.

Năng lực trong doanh nghiệp

 

Như vậy ta có thể hiểu năng lực là một đặc tính có thể đo lường được của một người về kiến thức, kỹ năng, thái độ… cũng như các phẩm chất cần thiết để hoàn thành được nhiệm vụ. Năng lực là yếu tố giúp một cá nhân thành công đồng thời cũng là một trong những thước đo để đánh giá các cá nhân với nhau.

Các yếu tố cấu thành năng lực gồm những gì?

Năng lực thường bao gồm các yếu tố: Thái độ, kỹ năng, khả năng, kiến thức.

Cần phân biệt rõ năng lực và tri thức, kỹ năng, kỹ xảo. Nếu như năng lực là một tổ hợp phẩm chất tương đối ổn định, tương đối cơ bản của cá nhân, cho phép nó thực hiện có kết quả một hoạt động thì tri thức chỉ là những hiểu biết thu nhân được từ sách vở, từ học hỏi và từ kinh nghiệm cuộc sống của mình. Còn kỹ năng là sự vận dụng bước đầu những kiến thức thu lượm vào thực tế để tiến hành một hoạt động nào đó. Kỹ xảo là những kỹ năng được lắp đi lặp lại nhiều lần đến mức thuần thục cho phép con người không phải tập trung nhiều ý thức và việc mình đang làm.

1. Thái độ

Là cách nhìn nhận về công việc, về nhiệm vụ, về đồng nghiệp, về xã hội, cộng đồng của mỗi người. Từ thái độ sẽ chi phối đến cách ứng xử, hành vi và tinh thần trách nhiệm của cá nhân.

2. Kỹ năng

Là những hành động, thao tác được thực hiện thuần thục, mang tính ổn định qua quá trình tập luyện, vận dụng kiến thức nhằm thực hiện, hoàn thành những nhiệm vụ cụ thể được giao.

Ví dụ như kỹ năng đánh máy vi tính; kỹ năng trình bày văn bản; kỹ năng sử dụng phần mềm nhân sự hoặc kế toán; kỹ năng viết kế hoạch và báo cáo…

3. Khả năng

Mô tả những khả năng chuyên biệt của một cá nhân về một hoặc nhiều khía cạnh nào đó được sử dụng để giải quyết tình huống hay công việc phát sinh trong thực tế.

Đây cũng là những phẩm chất và tố chất cá nhân mà công việc yêu cầu người thực hiện công việc cần có.

Ví dụ: khả năng chịu áp lực công việc; khả năng đàm phán và xử lý xung đột; khả năng hùng biện, khả năng sáng tạo…

4. Kiến thức

Là những thông tin, nội dung chuyên môn, phương pháp làm việc, quy định, quy trình, thủ tục… mỗi người cần hiểu và biết rõ để thực hiện tốt công việc được giao.

Ví dụ: kiến thức pháp luật về lao động, kiến thức về bảo hiểm xã hội, thủ tục hưởng chế độ ốm đau, quy trình tuyển dụng nhân sự…

Những loại năng lực trong doanh nghiệp cần tập trung và phát triển

 Những loại năng lực trong doanh nghiệp

Những loại năng lực trong doanh nghiệp cần phát triển

1. Năng lực định hướng

Năng lực định hướng là vạch rõ hướng đi đúng cho doanh nghiệp. Sai lầm trong định hướng là sai lầm lớn nhất trong kinh doanh. Bởi vì ngoài tiền bị mất đi còn có nhiều chi phí khác lớn hơn rất nhiều và khó cân đong đo đếm. Chúng là chi phí cơ hội bị bỏ lỡ, thời gian bị mất mát, công sức bị bỏ phí, tinh thần bị xuống dốc, nhân viên bị mất động lực, đầu tư bị lãng phí.

Định hướng là vạch ra TẦM NHÌN – đó là đích đến tương lai của doanh nghiệp, hiểu rõ SỨ MỆNH – lý do hiện hữu của doanh nghiệp, thiết lập MÔ HÌNH – khung sườn kinh doanh, xác định MỤC TIÊU – các chỉ số đo lường thành công, thiết kế CHIẾN LƯỢC – vẽ ra con đường phù hợp để đạt mục tiêu. Muốn định hướng tốt cần có tư duy chiến lược và khả năng nhìn xa, trông rộng.

Định hướng của doanh nghiệp phải đem lại giá trị cho 4 nhóm đối tượng, bao gồm:

 • Khách hàng
 • Người lao động
 • Cổ đông
 • Cộng đồng

Hãy nhớ một doanh nghiệp không có năng lực định hướng là một doanh nghiệp mù, cũng như một người đi dạo trong rừng mà không có la bàn.

2. Nặng lực tổ chức

Năng lực tổ chức biến định hướng thành KẾ HOẠCH HÀNH ĐỘNG cụ thể. Tổ chức còn có nghĩa là PHÂN BỔ đúng nguồn lực vào đúng chỗ, đúng thời điểm. Tổ chức là xây dựng HỆ THỐNG để xử lý sự phức tạp trong vận hành doanh nghiệp và nâng cao xác suất thành công. Muốn tổ chức tốt cần có tư duy logic và phân tích tốt.

Đây là việc mà các phân bậc trong doanh nghiệp phải cùng quan tâm và cải thiện. Bao gồm:

 • Nhà đầu tư: Các nhà đầu tư muốn đạt được thành công cho dự án hay tổ chức mà họ đầu tư vào thường phải chấp nhận mạo hiểm. Tuy nhiên, họ có thể giảm bớt các rủi ro này bằng cách sử dụng các công cụ đánh giá để xác định năng lực tổ chức, theo dõi độ hiệu quả của các dự án trước đó,… Từ đó đưa ra quyết định có hay không việc đầu tư, hay thậm chí là can thiệp trực tiếp vào mô hình tổ chức doanh nghiệp.
 • Thành viên hội đồng quản trị: Các thành viên hội đồng quản trị có trách nhiệm hướng dẫn định hướng chiến lược và giám sát doanh nghiệp để đảm bảo rằng nó đáp ứng sứ mệnh, mục tiêu của mình theo cách có tác động đến cộng đồng. Họ có nhiệm vụ xây dựng hội đồng quản trị, lập kế hoạch chiến lược hay tiến hành các chiến dịch mới.
 • Quản lý và nhân viên: Quản lý và nhân viên chịu trách nhiệm về hoạt động hàng ngày của tổ chức. Họ có trách nhiệm theo dõi tổ chức, bảo đảm việc tối đa hóa năng suất và cung cấp dịch vụ theo cách hiệu quả, tiết kiệm chi phí nhất có thể. Họ có thể sử dụng các công cụ đánh giá giúp thiết lập các tiêu chuẩn cho hoạt động hàng ngày, xác định các lĩnh vực đào tạo nhân viên trong tương lai và phát triển chuyên môn.

Một doanh nghiệp không có năng lực tổ chức là một doanh nghiệp không thực thi, mà một doanh nghiệp không thực thi là doanh nghiệp viển vông.

3. Năng lực thực thi

Không có hành động thì mọi ý tưởng đều trở nên vô nghĩa. Mọi ước mơ trở thành giấc mơ. Thực thi cần kỷ luật, xác lập ưu tiên, thu thập dữ liệu, thiết lập nhịp điệu hoạt động, để từ đó theo dõi tiến trình và điều chỉnh khi cần thiết. Đó là khả năng thực thi của từng cá nhân, đội nhóm, phòng ban và cả tổ chức. Để thực thi tốt cần cam kết, chuyên cần và kỷ luật.

Hãy cải thiện năng lực thực thi thông qua các hành động sau đây:

 • Tiến hành các đánh giá chuyên sâu để giải quyết các vấn đề gốc rễ, hiểu rõ những rắc rối đang gặp phải.
 • Hướng dẫn các phòng ban các nguyên tắc để thực hiện chiến dịch/ kế hoạch, thiết lập nền tảng về các khái niệm và thuật ngữ làm việc.
 • Thiết lập các chỉ số để đánh giá hiệu suất trong tương lai.
 • Xây dựng một môi trường thân thiện, giao tiếp cởi mở và trung thực.
 • Đặt hướng để chuyển từ giai đoạn ” kế hoạch” sang giai đoạn “xây dựng” .

Năng lực tổ chức và năng lực thực thi có một mối quan hệ chặt chẽ với nhau, vì doanh nghiệp thực thi bởi nhân sự kém sẽ trở thành doanh nghiệp không hiệu quả

4. Năng lực kết nối

Năng lực doanh nghiệp này nhằm gắn kết tập thể thành một khối thống nhất để cùng nhau vượt qua các giai đoạn khó khăn trong kinh doanh. Đó chính là văn hóa nơi mọi người thể hiện niềm tin bằng cách hành xử nhất quán. Là giá trị cốt lõi dẫn lối cho mọi quyết định quan trọng. Đó là phát triển đội ngũ lãnh đạo, xây dựng đội nhóm, thu hút và giữ chân nhân tài, tạo động lực thông qua khen thưởng và kỷ luật. Để kết nối tốt cần sự thấu hiểu và tôn trọng.

Không chỉ chủ doanh nghiệp, mỗi cá nhân trong tổ chức đều có thể xây dựng năng lực kết nối. Tuy nhiên, không phải ai cũng cần hoặc muốn kết nối ở nơi làm việc. Khả năng kết nối của mỗi cá nhân cũng khác nhau, và điều đó hoàn toàn hợp lý. Không nên ép buộc các thành viên phải kết nối với nhau, mà thay vào đó ta nên khuyến khích thông qua những hành động nhỏ để tiếp cận từng cá nhân và tạo cho họ cảm hứng. Hãy thử những điều sau đây:

 • Thu hút sự tham gia: Tại mỗi một thời điểm khác nhau trong một dự án thì sự hào hứng cũng khác nhau. Nếu thấy nhân viên của bạn có hứng thú tham gia, kết nối với mọi người trong một loại công việc cụ thể thì hãy đề xuất cho họ đảm nhận tiếp phần công việc đó lần tiếp theo.
 • Tương tác thường xuyên: Nếu bạn muốn tổ chức các cuộc họp hay các buổi trò chuyện, có thể sẽ không có hiệu quả ngay lập tức trong những lần đầu tiên. Tuy nhiên hãy vẫn cứ làm để bày tỏ cho nhân viên biết bạn đang sự quan tâm đến những gì họ đang làm và sẽ giúp đỡ họ khi cần thiết. Hãy tạo sự thoải mái trong các buổi trò chuyện.

Kết nối với các thành viên trong nhóm, đặc biệt là giữa các phòng ban là điều quan trọng đối với sự thành công của bất kỳ doanh nghiệp nào. Một doanh nghiệp không kết nối là một doanh nghiệp ngắn hạn.


CCB Office trở thành đối tác của 500+ tòa nhà trên toàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm kiếm mặt bằng một cách nhanh chóng, cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất để từ đó khách hàng có một cách nhìn tổng quan để đánh giá lựa chọn ra vị trí phù hợp nhất với mình. Bởi chúng tôi hiểu được ưu nhược điểm của từng tòa nhà, nên chúng tôi sẽ giúp khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mặt bằng thuê. CCB Office miễn phí toàn bộ chi phí tư vấn cho khách hàng.
Liên hệ ngay CCB Office để nhận báo giá thuê và diện tích trống văn phòng tại các tòa nhà.

 • Website: https://ccboffice.vn/
 • Hotline  : 0985.575.185
 • Địa chỉ  : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội