MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ
2501, 2022

MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ

Trong quá trình hoạt động, do các yếu tố khách quan và chủ quan mà các cá nhân/ doanh nghiệp sẽ có sự thay đổi về việc thuê nhà, văn phòng. Khi không còn nhu cầu sử dụng diện tích thuê nữa các cá nhân/ doanh nghiệp làm công văn thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà gửi đến bên cho thuê để ngừng và thanh lý hợp đồng. Ngược lại, bên cho thuê cũng có thể đơn phương chấm dứt hợp đồng với quy trình tương tự.

CƠ SỞ, CĂN CỨ CỦA THÔNG BÁO:

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà số… có hiệu lực ngày… tháng… năm… giữa Công ty…. và Công ty…;

Căn cứ vào tình hình thực tế thực hiện Hợp đồng

Căn cứ và quyền và nghĩa vụ của các Bên;

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Công ty A xin thông báo đến… về việc đơn phương chấm dứt Hợp đồng thuê nhà số… như sau.

thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Nêu lý do/ nguyên nhân đơn phương chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước hạn:

Theo nguyên tắc trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể: Thanh toán trễ hợp đồng 3 tháng (hoặc nêu lý do khác)…

Tuy nhiên, vì lý do: Kinh doanh không hiệu quả (hoặc nêu lý do khác)…

Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận.

QUY TRÌNH CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ TRƯỚC THỜI HẠN:

Các Công ty, Doanh nghiệp thuê nhà hoặc bên cho thuê muốn ngưng hợp đồng, đều phải thực hiện theo đúng trình tự sau:

  • Bước 1: Bên đơn phương soạn thảo Công văn chấm dứt hợp đồng thuê nhà gửi cho bên còn lại.
  • Bước 2: Các bên thương lượng, hòa giải để đi đến thỏa thuận chấm dứt hợp đồng dịch vụ cuối cùng.
  • Bước 3: Các bên thống nhất xong sẽ tiếp tục làm biên bản thanh lý hợp đồng thuê nhà, bàn giao tài sản. Nếu hợp đồng công chứng thì các bên phải ra nơi làm hợp đồng công chứng để thực hiện thủ tục thanh lý.

Trong trường hợp không thể thống nhất, các bên có thể khởi kiện ra Tòa án.

MẪU THÔNG BÁO CHẤM DỨT HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ:

Bên cho thuê:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ vào Điều… của Hợp đồng và Khoản 2 Điều 132 Luật Nhà ở 2014 về Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng;

Căn cứ Hợp đồng thuê nhà được ký kết vào ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Căn cứ vào Hợp đồng thuê nhà số… ký ngày… giữa Công ty… và Công ty… Theo nguyên tắc, trong quá trình thực hiện hợp đồng mọi vấn đề sẽ được giải quyết theo thỏa thuận của các bên trong hợp đồng. Tuy nhiên, qua quá trình thực hiện hợp đồng thì Công ty… đã không thực hiện theo đúng thỏa thuận. Cụ thể:

……

……

..….

Để bảo vệ quyền lợi cho Công ty… căn cứ theo hợp đồng thuê nhà số… đã ký ngày…, trong trường hợp nếu một trong hai bên vi phạm nghĩa vụ của hợp đồng thì bên còn lại có quyền đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng, và báo trước cho bên còn lại trước 30 ngày.

Vậy hôm nay, ngày… tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:……………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục bàn giao lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà

Bên thuê:

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

……………., ngày… tháng… năm…

THÔNG BÁO

(V/v Chấm dứt hợp đồng thuê nhà trước thời hạn)

Căn cứ Luật Nhà ở 2014;

Căn cứ theo Hợp đồng thuê nhà tại… số… ký ngày… tháng… năm… giữa Công ty… và Công ty…;

Kính gửi: Ông/Bà ……………………………………………

Tôi là:…………………………………………………………

Hợp đồng thuê ngày… tháng… năm… và thời hạn là… năm, kể từ ngày… đến hết ngày… Tuy nhiên, vì lý do như sau:

Trong thời điểm hiện tại, điều kiện kinh doanh của công ty chúng tôi không được thuận lợi. Do đó, tôi không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng thuê nhà theo như đã thỏa thuận từ trước. Vì vậy tôi thông báo:

– Chấm dứt hợp đồng thuê nhà số…, ký ngày… tháng… năm…, kể từ ngày…

– Yêu cầu:………………………………………………………………………

Quý công ty vui lòng phản hồi và thực hiện những thủ tục nhận lại nhà đã được ký kết thuê trong hợp đồng nêu trên.

Trân trọng.

Người thông báo
(Ký và ghi rõ họ tên)

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng thuê nhà chỉ sử dụng tham khảo. Tùy theo nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật vào thời điểm thực hiện, bạn cần điều chỉnh văn bản cho phù hợp hoặc tham khảo ý kiến luật sư.

XEM THÊM: MẪU HỢP ĐỒNG THUÊ NHÀ CƠ BẢN


CCB Office trở thành đối tác của 500+ tòa nhà trên toàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm kiếm mặt bằng một cách nhanh chóng, cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất để từ đó khách hàng có một cách nhìn tổng quan để đánh giá lựa chọn ra vị trí phù hợp nhất với mình. Bởi chúng tôi hiểu được ưu nhược điểm của từng tòa nhà, nên chúng tôi sẽ giúp khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mặt bằng thuê. CCB Office miễn phí toàn bộ chi phí tư vấn cho khách hàng.
Liên hệ ngay CCB Office để nhận báo giá thuê văn phòng Hà Nội và diện tích trống văn phòng tại các tòa nhà.

  • Website: https://ccboffice.vn/
  • Hotline  : 0985.575.185
  • Địa chỉ  : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.