MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG
2001, 2022

MẪU HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

Trong quá trình hoạt động kinh doanh, Công ty có thể ký hợp đồng thuê hoặc mượn nhà để làm trụ sở văn phòng. Theo quy định tại Điều 494 Bộ luật dân sự 2015, mượn nhà được hiểu là sự thỏa thuận giữa các bên, theo đó bên cho mượn giao nhà cho bên mượn để sử dụng trong một thời hạn mà không phải trả tiền, bên mượn phải trả lại nhà đó khi hết thời hạn mượn hoặc mục đích mượn đã đạt được.

Hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

 

HỢP ĐỒNG MƯỢN NHÀ LÀM VĂN PHÒNG

BÊN A (BÊN CHO MƯỢN):…………..

Ông/ bà:………………….

Sinh ngày:…………………..

Số CMND:…………………………..Ngày cấp……………Nơi cấp………….

Thường trú tại:……………

BÊN B (BÊN MƯỢN):…………..

Công ty:…….

Mã số thuế của công ty:…………..

Địa chỉ trụ sở chính:……….

Người đại diện:……….. Chức vụ: …………………

Hai bên A và B cùng thỏa thuận lập ra hợp đồng cho mượn nhà với các điều khoản như sau:

ĐIỀU 1: ĐỐI TƯỢNG CỦA HỢP ĐỒNG

Bên B mượn toàn bộ căn nhà thuộc quyền sở hữu của bên A tại địa chỉ: ………

Ngôi nhà có đặc điểm: …………..

Diện tích là: ……

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số…… do…………

Cấp ngày…….. tháng ………… năm ……….

Bên B đồng ý mượn toàn bộ diện tích quyền sử dụng theo mô tả trên của bên A.

ĐIỀU 2: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN A

2.1. Nghĩa vụ của bên A:

Giao nhà cho bên B mượn đúng theo hợp đồng được ký.

Bên A cần cung cấp những thông tin về việc tình trạng sử dụng của tài sản của nhà, nếu có.

Bên A đảm bảo được sự ổn định trong thời gian bên B mượn nhà.

Bên A có trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa nhà theo thỏa thuận đưa ra trong hợp đồng. Nếu bên A không thực hiện đúng điều khoản nếu có thiệt hại thì bên A phải bồi thường.

Bên A có nghĩa vụ đăng ký quyền tạm trú cho bên B trong thời gian mượn nhà.

Tạo điều kiện cho bên B sử dụng mượn nhà một cách thuận lợi nhất.

Bên A có trách nhiệm nộp các khoản thuế về nhà đất nếu có.

2.2. Quyền của bên A:

Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng nhưng cần báo cho bên B trước 1 tháng.

Bên A có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại với tài sản trong trường hợp bên B gây ra.

Bên A có quyền đòi lại các tài sản khi bên B không sử dụng đúng mục đích thỏa thuận.

Nếu bên B làm ảnh hưởng nghiệm trọng đến sinh hoạt xung quanh bên A có quyền đòi lại nhà. Ví dụ như: Mất trật tự an ninh, ảnh hưởng nặng đến vệ sinh môi trường,…

Khi hết hạn hợp đồng bên A được quyền lấy lại nhà.

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ VÀ QUYỀN CỦA BÊN B

3.1. Nghĩa vụ của bên Bên B:

Sử dụng mượn nhà đúng với mục đích thỏa thuận.

Giữ gìn và sửa chữa những hư hại do mình gây ra.

Tôn trọng những quy tắc sống sinh hoạt cộng đồng.

Thanh toán đầy đủ các khoản chi phí trong thời gian mượn nhà. Ví dụ như: Tiền điện, nước, mạng internet, phí sinh hoạt…

Bồi thường đầy đủ các thiệt hại về tài sản nếu gây ra cho bên A.

Trả nhà cho bên A theo đúng mức hạn trong hợp đồng.

3.2. Quyền của bên Bên B:

Đơn phương chấm dứt hợp đồng và phải thông báo cho bên A trước 1 tháng.

Bên B được thay đổi thiết kế trong trường hợp bên A đồng ý bằng văn bản.

Được quyền mượn lại nhà đang được mượn trong trường hợp bên A đồng ý bằng văn bản.

Được phép ưu tiên mua lại nhà mượn khi bên A thông báo về việc bán nhà.

Được tiếp tục hợp đồng thỏa thuận với bên A khi thay đổi chủ sở hữu của ngôi nhà mượn.

Bên B có quyền được phép sử dụng tài sản đúng mục đích đã thỏa thuận trong hợp đồng.

Hợp đồng mượn nhà làm văn phòng

ĐIỀU 4: THỜI HẠN MƯỢN VÀ MỤC ĐÍCH MƯỢN

Thời hạn mượn: …..tháng

Thời gian bắt đầu tính từ ngày…..tháng …. năm …

Thời hạn kết thúc đến ngày …. tháng …..năm ….

Bên A đồng ý cho bên B mượn nhà với mục đích làm trụ sở công ty có mã số thuế là : ……..

ĐIỀU 5: CAM KẾT CỦA HAI BÊN

Hợp đồng sẽ chấm dứt trong những trường hợp sau:

Thời hạn mượn nhà theo điều 2 đã hết mà hai Bên không có thỏa thuận gì khác;

Bên B vi phạm thoả thuận đã cam kết, bị bên A nhắc nhở nhưng vẫn tiếp tục vi phạm thì Bên A có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng mà không phải bồi thường vật chất cho Bên B;

Hai Bên cam kết thực hiện đúng nội dung thoả thuận trong Hợp đồng với tinh thần hợp tác và thiện chí. Trong trường hợp có tranh chấp, Hai Bên trực tiếp gặp gỡ thương lượng giải quyết. Trường hợp không thương lượng được thì tranh chấp sẽ được giải quyết tại Toà án có thẩm quyền.

ĐIỀU 6: HIỆU LỰC

Hợp đồng gồm … trang không tách rời về mặt nội dung đã thoả thuận.

Hợp đồng này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hợp đồng được lập thành 02 bản, có giá trị pháp lý như nhau và mỗi bên giữ 01 bản

……, ngày…, tháng…, năm…..

ĐẠI DIỆN BÊN A                                        ĐẠI DIỆN BÊN B

(Ký, ghi rõ họ tên)                                         (Ký, ghi rõ họ tên)

Mẫu hợp đồng mượn nhà làm văn phòng chỉ sử dụng tham khảo. Tùy theo nhu cầu thực tế và quy định của pháp luật vào thời điểm thực hiện, bạn cần điều chỉnh văn bản cho phù hợp hoặc tham khảo ý kiến luật sư.


CCB Office trở thành đối tác của 500+ tòa nhà trên toàn thành phố Hà Nội. Vì vậy, chúng tôi sẽ giúp khách hàng tìm kiếm mặt bằng một cách nhanh chóng, cung cấp các thông tin đầy đủ và chính xác nhất để từ đó khách hàng có một cách nhìn tổng quan để đánh giá lựa chọn ra vị trí phù hợp nhất với mình. Bởi chúng tôi hiểu được ưu nhược điểm của từng tòa nhà, nên chúng tôi sẽ giúp khách hàng có được những thông tin hữu ích trong việc quyết định mặt bằng thuê. CCB Office miễn phí toàn bộ chi phí tư vấn cho khách hàng.
Liên hệ ngay CCB Office để nhận báo giá thuê văn phòng Hà Nội và diện tích trống văn phòng tại các tòa nhà.

  • Websitehttps://ccboffice.vn/
  • Hotline  : 0985.575.185
  • Địa chỉ  : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.