CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ GÌ? CÁCH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ
2503, 2023

CHIẾN LƯỢC KINH DOANH LÀ GÌ? CÁCH XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC KINH DOANH HIỆU QUẢ

Mục lục ẩn

Chiến lược kinh doanh là gì?

Chiến lược kinh doanh( Business Strategy) là nghệ thuật phối hợp các hoạt động hay tập hợp các kế hoạch, hành động và mục tiêu rõ ràng sau đó điều khiển chúng nhằm đạt tới mục tiêu dài hạn của doanh nghiệp. Có thể xem như là một kế hoạch dài hạn để đạt được các mục tiêu kinh doanh xác định.

Chiến lược kinh doanh là nội dung tổng thể trong một bản kế hoạch kinh doanh theo trình tự, bao gồm chuỗi các phương pháp, cách thức hoạt động kinh doanh xuyên suốt trong một thời gian dài. Nội dung này thể hiện thế mạnh của doanh nghiệp, các nguồn lực có thể huy động, các cơ hội cũng như điểm yếu và mối nguy phải đối mặt.

Đặc điểm của chiến lược kinh doanh

Chiến lược trong lĩnh vực kinh doanh vẫn sở hữu cho mình những đặc điểm riêng biệt, điển hình là sự ổn định theo thời gian hơn là việc thực thi một chiến thuật kinh doanh. Chính vì thế, đặc trưng của chiến lược kinh doanh không phải dạng mô hình có tính bất biến. Nếu có sự biến động trong thị trường, nếu ở mức độ vừa và nhỏ thì cần thay đổi chiến thuật để thích ứng chứ không phải chiến lược. Xây dựng chiến lược chỉ thay đổi khi biến động thị trường quá lớn.

Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Đặc điểm của chiến lược kinh doanh

Một đặc điểm nữa của chiến lược kinh doanh là nó cần phải được một tập thể thông qua. Điều này hoàn toàn trái ngược với chiến thuật kinh doanh khi nó có thể được đề xuất và áp dụng bởi cá nhân. Sở dĩ trong kinh doanh chiến lược có đặc điểm này là vì mức độ ảnh hưởng của nó lên doanh nghiệp là lớn hơn rất nhiều so với chiến thuật kinh doanh. Chính vì vậy mà khi lên kế hoạch cho một chiến lược cho kinh doanh cần sự tính toán cẩn thận, cân nhắc kỹ lưỡng của ban lãnh đạo kết hợp với sự tham gia của các chuyên gia có năng lực nhất trong doanh nghiệp.

Sự khác biệt giữa Chiến lược và Kế hoạch.

CHIẾN LƯỢCLẬP KẾ HOẠCH
Chiến lược là một kế hoạch tốt nhất về chức năng được chọn để có được kết quả mong muốn.Một kế hoạch là một thiết kế hành động được chuẩn bị sau khi suy nghĩ thấu đáo cho các hành động sẽ diễn ra trong tương lai.
Đó là con đường – được chọn để đạt được mục tiêu mong muốnĐó là một lộ trình để hoàn thành bất kỳ nhiệm vụ nào trong khoảng thời gian nhất định.
Chiến lược liên quan đến các hành động tích cựcMột kế hoạch liên quan đến suy nghĩ thấu đáo.
Một chiến lược được chuẩn bị trên cơ sở cân nhắc thực tếMột kế hoạch được chuẩn bị trên cơ sở các giả định.
Một chiến lược thường được chuẩn bị cho dài hạn.Một kế hoạch có thể được chuẩn bị cho dài hạn hoặc ngắn hạn tùy thuộc vào hoàn cảnh ở một giai đoạn nhất định.
Một chiến lược có tính cạnh tranh trong tự nhiên.Một kế hoạch là phòng ngừa trong tự nhiên.
Chiến lược là một phần phụ của quá trình ra quyết định quản lý.Một kế hoạch là một phần của chức năng quản lý.
Một chiến lược là quan trọng nhất cho sự thành công của bất kỳ loại hình kinh doanh.Một kế hoạch cũng rất quan trọng, nhưng nó không quan trọng bằng chiến lược.

Chúng ta có thể nói rằng cả kế hoạch và chiến lược đều có những điểm mạnh và hạn chế riêng và đều đều quan trọng đối với một tổ chức để đạt được các mục tiêu của nó. Hơn nữa, bạn nên biết rằng một chiến lược là một phần phụ của kế hoạch. Chiến lược là một kế hoạch mạnh mẽ để hiện thực hóa các mục tiêu của tổ chức cũng như để đánh bại đối thủ cạnh tranh.

3 nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh

Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Nguyên tắc xây dựng chiến lược kinh doanh

Operational Excellence – Vận hành hoàn hảo

Chiến lược này phụ thuộc vào khả năng sản xuất và phân phối sản phẩm/dịch vụ. Mục tiêu là để dẫn đầu thị trường bằng giá cả và sự thuận tiện.

Customer Intimacy – Sự trung thành của khách hàng

Chiến lược này tập trung vào việc cung cấp sản phẩm và dịch vụ thật phù hợp với nhóm phân khúc khách hàng lựa chọn Mục tiêu là để xây dựng mối quan hệ bền vững và tạo dựng lòng trung thành của khách hàng với thương hiệu doanh nghiệp.

Product Leadership Generation – Cung cấp sản phẩm dẫn đầu

Chiến lược tập trung vào phát triển các sản phẩm và dịch vượt trội, cải tiến. Mục tiêu là để nhanh chóng thương mại hóa các ý tưởng sản phẩm thuộc doanh nghiệp.

5 bước xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Thiết lập mục tiêu

Xây dựng các mục tiêu hoặc là mục đích mà công ty mong muốn đạt được trong tương lai. Các mục tiêu đó phải mang tính thực tế và được lượng hóa thể hiện chính xác những gì công ty muốn thu được. Trong quá trình xây dựng chiến lược, các mục tiêu đặc biệt cần là: doanh thu, lợi nhuận, thị phần, tái đầu tư.

Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Xác định mục tiêu bằng quy tắc SMART

Lập mục tiêu là một công việc quan trọng dẫn tới thành công của bất cứ công ty nào, nhưng nó càng đặc biệt quan trọng đối với các doanh nghiệp nhỏ, những doanh nghiệp này có thể trở nên rối trí khi không biết phải tập trung vào cái gì. Mục tiêu chỉ đạo hành động, cung cấp cho bạn những điều để bạn hướng nỗ lực của bạn vào đó, và nó có thể được sử dụng như một tiêu chuẩn đánh giá để đo lường mức độ thành công của công việc kinh doanh của bạn. Những yếu tố cần nhắc khi thiết lập mục tiêu là: Nguyện vọng của cổ đông; Khả năng tài chính; Cơ hội…

Đánh giá thực trạng

Có hai lĩnh vực cần đánh giá:

 • Đánh giá môi trường kinh doanh( khảo sát thị trường ): Nghiên cứu môi trường kinh doanh để xác định xem yếu tố nào trong môi trường hiện tại đang là nguy cơ hay cơ hội cho mục tiêu và chiến lược của công ty. Đánh giá môi trường kinh doanh gồm một số các yếu tố như: kinh tế vĩ mô, các sự kiện chính trị, khoa học công nghệ, áp lực thị trường, quan hệ và xã hội, đối thủ cạnh tranh,…
 • Đánh giá nội lực: Phân tích đầy đủ những điểm mạnh và điểm yếu của công ty về các mặt sau: Quản lý, Marketing, tài chính nguồn vốn, hoạt động sản xuất, nghiên cứu và phát triển
Hướng dẫn xây dựng chiến lược kinh doanh hiệu quả

Khảo sát thị trường bằng SWOT

Xây dựng chiến lược

Sau khi hoàn thành bước đánh giá, nhà hoạch định sẽ chuyển sang giai đoạn lựa chọn. Để có được lựa chọn, cần cân nhắc các biến nội lực cũng như các biến khách quan. Sự lựa chọn thông thường là rõ ràng từ tất cả những thông tin có liên quan trong các phần đánh giá của quá trình hoạch định. Tuy nhiên, để có được sự lựa chọn, mỗi dự án phải được xem xét theo các phần chi phí, sử dụng các nguồn lực khan hiếm, thời gian – itến độ và liên quan tới khả năng chi trả.

Chiến lược sản phẩm đòi hỏi giải quyết ba vấn đề:

 • Mục tiêu cần đạt là gì?
 • Đối thủ cạnh tranh là ai?
 • Cạnh tranh như thế nào và lợi thế cạnh tranh gì?

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược

Chuẩn bị và thực hiện kế hoạch chiến lược gồm hai quá trình khác nhau nhưng lại liên quan với nhau:

 • Giai đoạn tổ chức: là quá trình thực hiện gồm: việc tổ chức con người và các nguồn lực để củng cố sự lựa chọn.
 • Giai đoạn chính sách: là việc phát triển các chính sách có tính chất chức năng để củng cố, chi tiết hơn chiến lược đã chọn.

Đánh giá và kiểm soát kế hoạch

Ở giai đoạn này của quá trình hoạch định chiến lược kinh doanh, các nhà quản lý cao cấp xác định xem liệu lựa chọn chiến lược của họ trong mô hình thực hiện có phù hợp với các mục tiêu của doanh nghiệp. Đây là quá trình kiểm soát dự toán và quản lý thông thường nhưng bổ sung thêm vê quy mô.

Những lưu ý khi triển khai chiến lược kinh doanh

Cách xây dựng bản kế hoạch kinh doanh

6 lưu ý khi xây dựng chiến lược kinh doanh

Nghiên cứu đối thủ cạnh tranh

Ông bà đã dạy:” biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng!”. Chính vì vậy, càng hiểu rõ và phân tích kỹ về đối thủ là cơ hội để bạn có chiến thuật kinh doanh phù hợp và hiệu quả vì đối thủ luôn là người cạnh tranh với bạn từ sản phẩm đến khách hàng.

Chú trọng vào dòng tiền

Suy cho cùng, kế hoạch kinh doanh có tốt đến đâu thì nó cũng là 1 dự báo cho tương lai, và không có gì đảm bảo 100% cả, đặc biệt khi bạn có một đối thủ mạnh hoặc diễn biến kinh tế vĩ mô phức tạp. Chính vì vậy bạn cần chú trọng vào dòng tiền một cách chặt chẽ, tối ưu vận hành để chi phí thấp nhất, và luôn có khoản dự phòng cho các trường hợp rủi ro.

Áp dụng công nghệ mới

Công nghệ đang tác động rất mạnh mẽ đến cuộc sống và hoạt động của con người và đang thay đổi mọi mặt của cuộc sống, nó chắc chắn giúp doanh nghiệp của bạn hoạt động hiệu quả hơn. Vì vậy, việc áp dụng khoa học công nghệ mới như: các phần mềm & công cụ bán hàng tối ưu,… sẽ giúp ích rất nhiều cho vận hành doanh nghiệp của bạn.

Đi từ thị trường ngách

Phát triển kinh doanh với thị trường ngách thường tốn ít chi phí hơn, đặc biệt bạn có thể tiết kiệm được khá nhiều chi phí nếu bạn biết các điều sau:

 • Cung cấp một sản phẩm độc đáo cho nhóm khách hàng nhỏ.
 • Hiểu các nhu cầu chuyên biệt của nhóm khách hàng này
 • Truyền được đúng thông điệp

Lắng nghe phản hồi của khách hàng

Mục đích của kinh doanh là đáp ứng nhu cầu của khách hàng. Nên sẽ không có ý nghĩ gì nếu khách không thích và không mua sản phẩm của bạn. Chính vì vậy bạn cần lắng nghe, thu thập các ý kiến của khách hàng, nhận biết các xu hướng mới,… để điều chỉnh kế hoạch, sản phẩm của mình cho phù hợp.

Thích nghi nhanh với sự thay đổi

Thế giới luôn vận động và thay đổi, môi trường kinh doanh còn thay đổi nhanh hơn. Doanh nhân phải chuẩn bị và chấp nhận thay đổi và sửa đổi các hoạt động kinh doanh cũng như chiến lược kinh doanh cho phù hợp.

Nếu một sự chuyển đổi trong sản phẩm và dịch vụ của bạn là điều chắc chắn phải làm thì đừng bỏ qua. Thích nghi chậm có thể khiến bạn mất khách hàng, thậm chí là làm doanh nghiệp phá sản.

10 ví dụ về chiến lược kinh doanh thành công

Bán chéo nhiều sản phẩm hơn

Một số tổ chức tập trung vào việc bán các sản phẩm bổ sung cho cùng một khách hàng. Bán chéo hoạt động tốt cho các công ty cung cấp văn phòng và ngân hàng, cũng như các nhà bán lẻ trực tuyến. Bằng cách tăng số lượng sản phẩm được bán cho mỗi khách hàng. Bạn có thể tăng kích thước giỏ hàng trung bình. Ngay cả một sự gia tăng nhỏ về quy mô giỏ hàng cũng có thể có tác động đáng kể đến lợi nhuận mà không cần phải chi tiền để có thêm khách hàng mới.

Sản phẩm hoặc dịch vụ sáng tạo nhất

Nhiều công ty, đặc biệt trong lĩnh vực công nghệ hoặc ô tô. Đang tạo ra sự khác biệt bằng cách tạo ra những sản phẩm tiên tiến nhất. Để sử dụng điều này làm chiến lược của mình. Bạn cần phải xác định “đổi mới” sẽ có ý nghĩa như thế nào đối với tổ chức của bạn hoặc cách bạn đổi mới.

Tăng doanh số bán hàng từ các sản phẩm mới

Một số công ty thích đầu tư vào nghiên cứu và phát triển để không ngừng đổi mới, ngay cả với những sản phẩm thành công nhất của họ. Loại chiến lược này liên quan đến việc giới thiệu các sản phẩm mới vào thị trường và các sản phẩm cập nhật có khả năng bắt kịp xu hướng.

Cải thiện dịch vụ khách hàng

Đây có thể là một chiến lược kinh doanh tốt nếu doanh nghiệp của bạn gặp vấn đề trong việc cung cấp dịch vụ khách hàng chất lượng. Một số công ty thậm chí đã tạo dựng được danh tiếng mạnh mẽ vì có dịch vụ khách hàng đặc biệt. Thông thường, các công ty gặp vấn đề trong một lĩnh vực cụ thể.

Do đó, chiến lược kinh doanh tập trung vào việc cải thiện dịch vụ khách hàng thường sẽ có các mục tiêu xoay quanh những thứ như hỗ trợ trực tuyến hoặc trung tâm cuộc gọi hiệu quả hơn.

Tạo ra một thị trường trẻ

Một số công ty lớn đang mua đứt hoặc sáp nhập các đối thủ cạnh tranh để dồn ép một thị trường non trẻ. Đây là một chiến lược phổ biến được sử dụng bởi các công ty trong danh sách Fortune 500 để đạt được lợi thế trong một thị trường mới hoặc đang phát triển nhanh chóng. Mua lại một công ty mới cho phép một công ty lớn hơn cạnh tranh trong một thị trường mà trước đây nó không có sự hiện diện mạnh mẽ trong khi vẫn giữ chân người dùng sản phẩm hoặc dịch vụ.

Sự khác biệt của sản phẩm

Khác biệt hóa sản phẩm là một chiến lược kinh doanh phổ biến. Đặc biệt là đối với các doanh nghiệp kinh doanh từ người tiêu dùng đến người tiêu dùng (B2C). Họ có thể phân biệt sản phẩm của mình bằng cách nêu bật thực tế là chúng có công nghệ, tính năng, giá cả hoặc kiểu dáng vượt trội.

Các chiến lược định giá

Khi nói đến giá cả, các doanh nghiệp có thể giữ giá thấp để thu hút nhiều khách hàng hơn hoặc cung cấp cho sản phẩm của họ giá trị mong muốn. Bằng cách định giá chúng cao hơn mức mà hầu hết các khách hàng bình thường có thể mua được. Nếu các công ty có kế hoạch giữ giá thấp, họ sẽ cần bán một lượng sản phẩm cao hơn nhiều. Vì tỷ suất lợi nhuận thường rất thấp.

Đối với những công ty chọn định giá sản phẩm của mình vượt ra ngoài tầm với của khách hàng thông thường, họ có thể duy trì tính độc quyền của sản phẩm trong khi vẫn giữ được tỷ suất lợi nhuận lớn trên mỗi sản phẩm.

Lợi thế về công nghệ

Có được lợi thế về công nghệ, bạn thường có thể đạt được doanh số bán hàng tốt hơn, cải thiện năng suất hoặc thậm chí là thống trị thị trường. Điều này có thể có nghĩa là đầu tư vào nghiên cứu và phát triển, mua lại một công ty nhỏ hơn để tiếp cận công nghệ của họ hoặc thậm chí có được những nhân viên có kỹ năng độc đáo sẽ mang lại lợi thế về công nghệ cho công ty.

Cải thiện khả năng giữ chân khách hàng

Nhìn chung, việc giữ chân khách hàng dễ dàng hơn nhiều so với việc chi tiền để thu hút một khách hàng mới, đó là lý do tại sao đây là một chiến lược tuyệt vời nếu bạn nhìn thấy cơ hội cải thiện khả năng giữ chân khách hàng. Chiến lược này yêu cầu bạn xác định các chiến thuật và dự án chính để giữ chân khách hàng của mình.

Tính bền vững

Bạn có thể khởi động toàn bộ chiến lược nhằm tăng tính bền vững của doanh nghiệp. Ví dụ, mục tiêu có thể là giảm chi phí năng lượng hoặc giảm dấu ấn của công ty bằng cách thực hiện một chương trình tái chế.

Hy vọng với bài viết trên sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về chiến lược kinh doanh cũng như thành công trong việc xây dựng chiến lược kinh doanh cho doanh nghiệp. Nếu bạn muốn tìm thuê văn phòng xin vui lòng liên hệ với CCB chúng tôi qua:

 • Trang web: https://ccboffice.vn/
 • Hotline : 0985.575.185
 • Địa chỉ : Tầng 11, tòa nhà Việt Á, số 09 Phố Duy Tân, P. Dịch Vọng Hậu, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội